skip to Main Content

آنتروپومتری Anthropometery کلمه ای یونانی است که از دو واژهAnthropo به معنی انسان و metery به معنی سنجش، تشکیل شده است.

انتروپومتری بررسی و مطالعه ابعاد، شکل، ترکیب، تأثیرات بلوغ و عملکرد بدن انسان برای استفاده، مقایسه و دسته بندی انسان شناختی است که شامل اندازه گیری های بدن (قد، وزن، طول، پهناها، محیط ها، درصد چربی و تیپ بدنی) می باشد. از جمله مهمترین کاربرد های انتروپومتری تعیین سوماتوتایپ یا تیپ بدنی است که شامل سه جزء اندومرفی (چاق)، مزومرف (عضلانی) و اکتومرف (لاغر) می باشد.

پیکر سنجی بررسی و مطالعه ابعاد، شکل، ترکیب، تاثیرات بلوغ و عملکرد بدن انسان برای استفاده، مقایسه و دسته‌بندی‌های انسان شناختی است که شامل اندازه‌گیری‌های بدن (قد، وزن، طول، پهناها، محیط‌ها، درصد چربی، تیپ‌بدنی) می‌باشد. دانش پیکرشناسی قدمتی بسیار طولانی دارد. چرا که در پیکرشناسی قد و وزن به عنوان دو متغیر بسیار ساده ولی مهم و کاربردی قرنهاست که اندازه گیری می شود. اما امروزه در پیکرشناسی نوین با استفاده از اندازه گیری های دقیق و امکانات نرم افزاری موجود کاربردهای فراوانی برای این دانش وجود دارد.

آنتروپومتری دارای طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی از جمله، بیومکانیک، ارگونومی، رشد و توسعه، علوم انسانی، پزشکی، روش تغذیه، ورزش درمانی، بهداشت و درمان، تربیت بدنی است. ارزیابی ترکیب بدن در زمینه های مختلف پزشکی، انسان شناسی، ارگونومی، عملکرد ورزشی و رشد کودک مفید است.

محققین علاقه زیادی در بررسی مقدار چربی بدن و ارتباط آن با وضعیت سلامت و عملکرد ورزشی دارند، اما دلایل خوبی برای اندازه گیری مقادیر دیگر ترکیبات بدن نیز وجود دارد. به عنوان یک نتیجه، علاقه به تکنیک‌های ارزیابی ترکیب بدن به طور قابل توجهی در سال های اخیر به عنوان فن آوری های جدید توسعه یافته و در حال استفاده می باشند.

در پیکر سنجی استاندارد از روش‌های معیار و استاندارد انجمن بین‌المللی پیکرسنجی ورزشی(ISAK) سود جسته می‌شود، در پیکرسنجی معیار کلیه اقدامات انجام شده برمبنای تعیین خطای فنی اندازه‌گیری(TEM) صورت‌ می‌پذیرد تا بدین وسیله نتایج سنجش و ارزیابی‌های بدست آمده براساس مراجع بین‌المللی (از جملهIAS,BASS,TSAK) استاندارد و دارای اعتبار لازم می‌باشد.

در این زمینه علاوه بر ابعاد بدن، نوع وسایل و تجهیزات مورد استفاده. جنس، میزان تحمل نیرو و فشار و سایر فاکتورها ی مربوطه به انسان از قبیل سن، جنس، نژاد، ساختار بدنی (ورزشکار، چاق. لاغر) نوع شغل، رژیم غذایی، وضعیت سلامتی، وضعیت بدن Posture، زمان (ابتدای روز. ، پایان روز)، تغییرات ارادی (مثل منقبض کردن عضله) لباس و تجهیزات فردی مورد توجه قرار میگیرد. که البته مهمترین آنها سن، جنس و تفاوت‌های نژادی می‌باشد.

Back To Top